546 2016 Endringsartikkel 1332

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1332
Forslagsdato 21.01.2016
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 6 Koblingsanlegg
Avsnitt 2.1 Egenskaper
Forslagstekst Kravet om at det i utgangspunktet skal være koblingshus der tre eller flere hovedspor møtes anses for strengt til tross for at det finnes tydelig unntak. Det viktige er at anlegget bygges ved behov og ikke bygges om det ikke er behov. Derfor foreslås det at kravet endres til at koblingshus skal vurderes og at det angis hvilke forhold som skal tas med i betraktning.

Eksisterende tekst:

a) Behov for koblingshus: Ved sammenkobling av tre eller flere hovedspor skal eget koblingsanlegg som beskrevet i dette kapittel etableres (hovedspor av linje ihht. Togframføringsforskriften §1-6).

  1. Unntak: I tilfeller der en vurdering av nytten gjennom koblingsmuligheter, robusthet og verndekning av kontaktledningsanlegget tydelig viser uforholdsmessig stor kostnad, kan koblingsanlegget erstattes av nødvendige kontaktledningsbrytere.
  2. Verifisering: Vurderingene som legges til grunn for unntaket skal dokumenteres.

Foreslått ny tekst:

a) Behov for koblingshus: Ved sammenkobling av flere baner, linjer eller hovedspor skal eget koblingsanlegg som beskrevet i dette kapittel vurderes basert på robusthet (koblings- og seksjoneringsmuligheter, feilfrekvens og vedlikehold av kontaktledningsanlegget) og sikker verndekning (hovedspor av linje ihht. Togframføringsforskriften §1-6).

  1. Utførelse: I tilfeller der vurderingen viser uforholdsmessig stor kostnad, kan koblingsanlegget erstattes av nødvendige kontaktledningsbrytere.
  2. Verifisering: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.

Likelydende krav i Teknisk regelverk/Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem endres tilsvarende.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Påliteligheten av jernbanesystemet til optimeres ved at vi finner tilpasset løsning og ikke krever en spesiell løsning generelt.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten av jernbanesystemet til optimeres ved at vi finner tilpasset løsning og ikke krever en spesiell løsning generelt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten av jernbanesystemet til optimeres ved at vi finner tilpasset løsning og ikke krever en spesiell løsning generelt.

2.4 S - sikkerhet

Uendret, sikker verndekning skal vurderes.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Tilpasset anlegg til behovet som verken reduserer faren for overinvestering.

2.7 K - kapasitet

Kapasiteten tilpasses bedre behovet.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

2.9 Høringskommentarer

Ingen høring utført

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på foreslått endring --Steinar Danielsen (diskusjon) 21. jan. 2016 kl. 12:45 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres