546 2016 Endringsartikkel 1342

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1342
Forslagsdato 22.01.2016
Forslagsstiller Stanislav Pika
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 5 Energiforsyning
Avsnitt 12 Vern for utgående linjeutrustning og kontaktledningsanlegg
Forslagstekst Med bakgrunn i arbeidsgruppens (VRN) arbeid foreslås eksisterende Teknisk regelverk for prosjektering og bygging av vern i banestrømforsyningen erstattet av et nytt felles kapittel "Vern" begrunnet i analyseskjemaet.
Referansedokumenter

2 Beskrivelse av endringen

Forslag til nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern. Arbeidsgruppen har gjennomgått alle krav til vern av banestrømforsyningen som beskrevet i forslåtte kapittel. Dette har medført at Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning#Vern for utgående linjeutrustning og kontaktledningsanlegg kan fjernes.

3 Vurdering av endringen

Hvert enkelt krav, både i eksisterende regelverk, innkomne endringsforslag og krav fremkommet i analysemøtene er vurdert ut fra parameterne under. Vurderingen er dokumentert i analyseskjemaet (saksdokument 201101543-44). Feltene nedenfor fylles derfor ikke ut.

3.1 R - pålitelighet

Se analyseskjemaet (saksdokument 201101543-44) for hvert enkelt krav.

3.2 A - tilgjengelighet

Se analyseskjemaet (saksdokument 201101543-44) for hvert enkelt krav.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Se analyseskjemaet (saksdokument 201101543-44) for hvert enkelt krav.

3.4 S - sikkerhet

Se analyseskjemaet (saksdokument 201101543-44) for hvert enkelt krav.

3.5 L - levetid

Se analyseskjemaet (saksdokument 201101543-44) for hvert enkelt krav.

3.6 Ø - økonomi

Se analyseskjemaet (saksdokument 201101543-44) for hvert enkelt krav.

3.7 K - kapasitet

Se analyseskjemaet (saksdokument 201101543-44) for hvert enkelt krav.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Teknologi, Infrastruktur Energi, Plan og Teknikk Elkraft og Tele med flere interne høringsrunder i arbeidsgruppen ettersom arbeidet er gått fra fase til fase i kravhåndteringsprosessen. Endringene har vært til bred intern høring i Jernbaneverket. Det resulterende forslaget til kapittelet er arkivert som saksdokument 201101543-47.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales --Stanislav Pika (diskusjon) 22. jan. 2016 kl. 14:50 (CET) Anbefales --Steinar Danielsen (diskusjon) 22. jan. 2016 kl. 15:22 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Forslaget i saksrom ser ut som en kladd.--Erik Borgersen (diskusjon) 25. jan. 2016 kl. 12:25 (CET)

Noen kommentarer ble dessverre igjen i den versjonen som ligger på Saksrommet, jeg jobber med å få dem fjernet. Jeg har nå opprettet forslaget til kravkapittelet i wikien, det er dette forslaget godkjenningsrådet bes å ta hensyn til.--Stanislav Pika (diskusjon) 25. jan. 2016 kl. 15:55 (CET)

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2016 kl. 13:40 (CET)

5.2 Prosjekter

Dette er utvilsomt grundig behandlet, men forslaget fremkommer ikke konkret, bare at det skal erstattet av et nytt felles kapittel "Vern". For behandling i godkjenningsrådet bør nytt avsnitt være tydelig--Finn Holom (diskusjon) 25. jan. 2016 kl. 10:59 (CET)

Lagt til beskrivelse av endringen.--Stanislav Pika (diskusjon) 25. jan. 2016 kl. 14:50 (CET)
Opprettet forslaget til kravkapittelet i wikien.--Stanislav Pika (diskusjon) 25. jan. 2016 kl. 15:52 (CET)


OK --Finn Holom (diskusjon) 27. jan. 2016 kl. 15:42 (CET)

5.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 25. jan. 2016 kl. 12:43 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2016 kl. 19:02 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres