546 2017 Endringsartikkel 1360

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1360
Forslagsdato 03.02.2016
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 20 Vern
Avsnitt 4.3.7 Automatisk gjeninnkobling
Forslagstekst Krav a) underkrav 2. Utførelse lyder: " Hvis feilen gjenoppstår og vernet slår til igjen".

Det er ikke angitt noe tidskriterie for hva som regnes som at vernet slår til igjen. Jeg har forstått at det i dag er praksis å legge til grunn 70 sekunder.

Det er heller ikke angitt hvordan den automatiske gjeninnkoblingen skal håndtere en feil som står under prøveinnkoblingen og medfører at innkobling av effektbryter avbrytes.

Jeg vurderer at det er bedre at vi tar dette opp til diskusjon i pågående gjennomgang av vernregelverket fremfor å utarbeide et konkret forslag til presisering.

Gammel tekst "Hvis feilen gjenoppstår og vernet slår til igjen, skal det foretas en andre gjeninnkobling 30 s etter at effektbryteren er utløst igjen."
Ny tekst "Hvis prøveinnkobling feiler eller feilen gjenoppstår og vernet slår til igjen innen 70 s, skal det foretas en andre gjeninnkobling 30 s etter at effektbryteren er utløst igjen."
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Kravendringen påvirker ikke direkte påliteligheten til vern i banestrømforsyningen.

2.2 A - tilgjengelighet

Kravendringen påvirker ikke direkte tilgjengeligheten til vern i banestrømforsyningen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Kravendringen påvirker ikke direkte vedlikeholdbarheten til vern i banestrømforsyningen.

2.4 S - sikkerhet

Kravendringen påvirker ikke direkte sikkerheten til vern i banestrømforsyningen.

2.5 L - levetid

Kravendringen påvirker ikke direkte levetiden til vern i banestrømforsyningen.

2.6 Ø - økonomi

Kravendringen vil føre til at den som planlegger vern jf. krav i Teknisk regelverk vil slippe å bruke ressurser på å komme frem til den optimale innstillingen på egen hånd, noe som kan føre til lavere totalkostnad.

2.7 K - kapasitet

Kravendringen påvirker ikke direkte kapasiteten til vern i banestrømforsyningen.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen relevante dokumenter.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Vurdering

  1. Tid: For å ha harmoniserte tider, setter vi inn 70 s. Dette har vært praksis så langt, samtidig som at 5 sekund er for kort og 10 minutter er for langt, men i størrelsesorden 1 minutt er passelig uten at det er gjort noen nærmere vurdering enn dette.
  2. Prøveinnkobling: Presisering for kompletthetens skyld.

Innstiller på endringen. --Steinar Danielsen (diskusjon) 11. aug. 2017 kl. 11:31 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Viktig at dette harmonerer med bestemmelsen i TJN 7.15.1 ok--Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 11:58 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 10. jan. 2018 kl. 15:59 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 14:59 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 12:24 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres


-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --