546 2017 Endringsartikkel 1463

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1463
Forslagsdato 30.06.2016
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 19 Matestasjoner
Avsnitt 5.5 Påvirkning på togdeteksjonsanlegg
Forslagstekst Forslaget gjelder krav a) og c). Det er referert til datert versjon av TS 50238-2:2010. Denne versjonen er tilbaketrukket og erstattet med TS 50238-2:2015. Det foreslås å oppdatere dette.

2015-versjonen har endret kravene til kompatibilitet med TI21-sporfelter, der integrasjonstiden er redusert fra 2,0 sekunder til 0,04 sekunder, og grenseverdiene er økt fra 0,09 A til 0,416-0,806 A avhengig av frekvens. Vi har ikke vurdert hvilken konsekvens endringen får, men det bør være mulig å forutsette at dette har blitt tilstrekkelig grundig vurdert ved oppdatering av TS 50238-2.

For å unngå tilsvarende problemstilling i framtiden bør det vurderes å referere til gjeldende versjon av TS 50238-2 (udatert).

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

TS 50238-2:2010 er erstattet av TS 50238-2:2015. I følge forordet til TS 50238-2:2015 inneholder 2015-versjonen følgende vesentlige tekniske endringer sammenlignet med 2010-versjonen:

 • Støystrømmene for rullende materiell er oppdatert i normativt vedlegg A
 • Måle- og evalueringsmetoden for verifikasjon av rullende materiell til nytt normativt vedlegg B

Følgende endringer i støystrømsgrensene er funnet for Bane NORs sporfelt:

 • 95/105 Hz:
  • Ingen endring
 • TI21:
  • Endret støystrømsgrenseverdi I0 fra 0,09 A til 0,4...0,8 avhengig av frekvens (dvs. hevet med en faktor 1,5...9)
  • Endret integraltid Ti fra 2,0 s til 0,04 s (dvs. reduksjon med en faktor 50) (denne endringen ble innført allerede ved et corrigendum i februar 2011)
 • FTGS:
  • Endret minimum tid mellom to påfølgende overskridelser av grenseverdien fra 0,08 s til 0,12 s (dvs økt med 50 %)

Krav til rullende materiell i Norge er ved utgivelsen av 2015-versjonen automatisk endret ettersom Kjøretøyforskriften refererer udatert til TS 50238-2. For å ha kontroll på kravbildet vil Teknisk regelverk Banestrømforsyning fremdeles referere til datert versjon, altså foreslått til TS 50238-2:2015.

Vi må forutsette at Cenelecs arbeidsgruppe for TS 50238-2 har tilstrekkelig kompetanse for bestemmelse av støystrømmene og at endringene er til det bedre for jernbanesystemet. Årsaken til endringene ikke kjent. Det er derfor vanskelig å gjøre en eksplisitt RAMSLØK-vurdering.

Endringen i Teknisk regelverk Banestrømforsyning er å endre referanse i krav fra TS 50238-2:2010 til TS 50238-2:2015. For krav til statiske omformere er forholdene lineære. Det vil si at om grenseverdien for tog økes med en faktor økes grenseverdien for statiske omformere tilsvarende.

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 Ø - økonomi

2.7 K - kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • TS 50238-2:2015
 • Referat fra møte Teknologi Signal og Elkraft dokument nummer 201101543-49
 • Kjøretøyforskriften

2.9 Høringskommentarer

Høring ikke gjennomført

3 Innstilling fra fagansvarlig

 • Banestrømforsyning: Innstiller på endringen --Steinar Danielsen (diskusjon) 6. jan. 2017 kl. 14:40 (CET)
 • Signal: De to systemene som berøres av endringene (TI21 og FTGS) er utbredt i Europa. Det må derfor, som forslagsstiller også legger til grunn, være mulig å forutsette at endringene som foreslås er akseptable med tanke på kompatibilitet og dokumentasjon av denne, og at dette også er gyldig for Bane NOR sin infrastruktur. Vi har ikke ressurser til å verifisere dette, men vi mener endringen kan implementeres.--Ronald Hortman (diskusjon) 9. jan. 2017 kl. 13:22 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Ok. --Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2017 kl. 12:15 (CET)

4.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2017 kl. 13:55 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:22 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 23. jan. 2017 kl. 10:55 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --