546 2017 Endringsartikkel 1544

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1544
Forslagsdato 16.09.2016
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 9 Kondensatorbatteri
Avsnitt Alle
Forslagstekst Foreslår å fjerne hele kapittelet - da slike anlegg ikke skal bygges nye. Jeg har lett på koplingsskjemaer for KL, og det ser ut til at alle kondensatorbatterier nå er tatt ut av drift.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Seriekondensatorbatterier ble brukt for å kompensere reaktivt spenningsfall på lange matestrekninger med høy kontaktledningsimpedans. I dag fornyes slike matestrekninger til autotransformatorsystem. Behovet for nye kondensatorbatterier og tilhørende regelverk er derfor forsvunnet. Eksisterende regelverk om kondensatorbatterier har ikke vært oppdatert på lenge. Fjerning kapittel for prosjektering og byggning av kondensatorbatterier har derfor ingen jernbaneteknisk negativ konsekvens. Administrativt blir Teknisk regelverk mer oversiktelig når gamle og utgåtte kapitler fjernes.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

2.9 Høringskommentarer

Høring ikke gjennomført

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen. --Steinar Danielsen (diskusjon) 3. jan. 2017 kl. 14:36 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Veldig bra --Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2017 kl. 12:16 (CET)

4.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2017 kl. 13:56 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:22 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 23. jan. 2017 kl. 10:58 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --