546 2017 Endringsartikkel 1559

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1559
Forslagsdato 29.09.2016
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 18 Kraftsystemet
Avsnitt 5.2 Elektrisk resonansustabilitet
Forslagstekst c) Aktivt frekvensområde: Komponenter i kraftsystemet skal ikke være i stand til å eksitere elektriske resonanser i kraftsystemet over 90 Hz.

Dette kravet er arvet fra TRV 590/8 vedlegg D P9: Electrical resonance stability i punkt 4.3.9.2 krever at kjøretøy er passive over grensefrekvensen fL = 90 Hz. Dette kravet deles med Trafikverket. SBB har i dag et krav om fL = 87 Hz for å gi mer marginer ved bruk av kabler i strømforsyningen. Ved utgivelsen av prEN 50388-2 der fL er tema er det ønskelig å standardisere fL for land med lik nominell frekvens. Det er derfor foreslått å endre fL fra 90 til 87 Hz. Det medfører en konsekvensendring av krav for statiske omformere for å ta ut gevinsten. Vurder også konsekvensendring av krav a) og b).

Se underlag i dokument 201101413-3.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Laveste elektriske resonansfrekvens i kraftsystemet minker ved økt kapasitans og øker ved økt kortslutningsytelse. En reduksjon i kravet til laveste resonansfrekvens gir på lang sikt noe større fleksibilitet for:

 • Bruk av kabler i AT system
 • Seksjonering av kontaktledningen for vedlikehold
 • Driftsoptimering av omformeraggregater

2.1 R - pålitelighet

 • Se tilgjengelighet

2.2 A - tilgjengelighet

 • Noe bedre på grunn av økt fleksibilitet (se over).

2.3 M - vedlikeholdbarhet

 • Noe bedre på grunn av økt fleksibilitet (se over).

2.4 S - sikkerhet

 • Ingen endring

2.5 L - levetid

 • Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

 • Noe bedre på grunn av økt fleksibilitet (se over).
 • Noe bedre på grunn av standardiserte krav blandt 16,7 Hz landene.

2.7 K - kapasitet

 • Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • prEN50388-2:201Y
 • Undersøkelse Vestfoldbanen, se sak 201601124
 • Prinsippielle undersøkelser, se EB.800110.000_000_004
 • Høringskommentarer 201101413-3

2.9 Høringskommentarer

 • Energi v/E. Bjørnstad: OK
 • Kjøretøyteknologi v/B. Ukkestad: OK
 • Trafikverket v/D. Ribbenfjärd: OK

3 Innstilling fra fagansvarlig

Instiller på endringen. --Steinar Danielsen (diskusjon) 3. jan. 2017 kl. 11:58 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2017 kl. 12:17 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 22:33 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:23 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 23. jan. 2017 kl. 10:59 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --