546 2017 Endringsartikkel 1850

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1850
Forslagsdato 14.09.2017
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 18 Kraftsystem
Avsnitt 5.5 EMC
Forslagstekst krav a)

Foreslår å oppdatere referansene til EN 50121-1:2017 og til EN 50121-2:2017.

Ifølge forordene i EN 50121-1:2015 og EN 50121-1:2017, er de signifikante endringene fra 2006-versjonen slettede referanser til EN 50238, direktiv 91/440/EEC og slettet Annex ZZ.

Ifølge forordene i 2015- versjonen og i 2017-versjonen, er det gjennomført følgende signifikante endringer siden 2006-versjonen:

  • Klargjøring av anvendelsesområde (scope)
  • Satt alle normative referanser som daterte referanser
  • Kombinert beskrivelse av målemetode for bevegelige tog og for matestasjoner (5.1)
  • Emisjonsverdier for utstrålt H-felt i området 9-150 kHz er gjort informativt - fordi det er svært få "outside world victims", og fordi det er lav reproduserbarhet
  • Klargjøring av metode (5.2)
  • Annex ZZ er slettet
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Forslagsstiller har angitt endringen som kategori "Annet", men vi har vurdert den til prinsippielt å være en kravendring.

Basert på beskrivelsen i den reviderte standardens forord vil endring i kravene ikke ha noen RAMSLØK-konsekvens for Bane NOR. To metoder er klargjort og et sett normative krav er gjort informative.

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 Ø - økonomi

2.7 K - kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Ingen høring er gjennomført. Diskutert på sekjonsmøte Teknologi Elkraft.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen (endre datert referanse fra 2006 til 2017). --Steinar Danielsen (diskusjon) 9. nov. 2017 kl. 11:46 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 19. jan. 2018 kl. 15:14 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 10. jan. 2018 kl. 16:07 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 15:03 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 15:32 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres.

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --