546 2018 Endringsartikkel 2130

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2130
Forslagsdato 20.08.2018
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 20 Vern
Avsnitt 3 Vernplanlegging
Forslagstekst Det er viktig å ha oversikt over verndekningen av en banestrekning og se hvorvidt vernkonsept for vern av utgående linjer er oppfylt eller ikke. På de releplanene jeg har sett har det vært vanskelig å se hvorvidt krav til verndekning er oppfylt. Foreslår derfor at krav c) underkrav 1) tilføres et punkt:
  • oversikt over verndekningen av anlegget

Oversikten kan med fordel støttes av en illustrerende figur. Se forslag vedlagt. Figuren kan introduseres i regelverket ved at regelverkets krav også illustreres i den.

Referansedokumenter

Verndekning figur utgående linjer.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Lettere å få oversikt over hvordan anlegget er vernet, noe som reduserer sannsynlighet for feilvurdering f.eks. ved planlegging av arbeid, ved videre planlegging av vern i nabostasjoner eller ved midlertidige endringer i anleggets konfigurasjon. Anlegget blir totalt sett mer pålitelig.

2.2 A - tilgjengelighet

Uendret.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Lettere å få oversikt over hvordan anlegget er vernet, noe som reduserer sannsynlighet for feilvurdering f.eks. ved planlegging av arbeid og forenkler vedlikehold av anlegget.

2.4 S - sikkerhet

Lettere å få oversikt over hvordan anlegget er vernet, noe som reduserer sannsynlighet for feilvurdering f.eks. ved planlegging av arbeid, ved videre planlegging av vern i nabostasjoner eller ved midlertidige endringer i anleggets konfigurasjon. Bedre vern bidrar til økt sikkerhet.

2.5 L - levetid

Uendret.

2.6 Ø - økonomi

Forventer ingen merkbare utgifter ved vernplanlegging, fordi slik informasjon allerede er tilgjengelig i planleggingsprosessen. Kravendringen sikrer kun at disse opplysninger faktisk dokumenteres.

2.7 K - kapasitet

Uendret.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Verndekning figur utgående linjer.pdf

2.9 Høringskommentarer

Avklart med releplanleggere i Energi 2018-08-23

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen --Steinar Danielsen (diskusjon) 30. aug. 2018 kl. 14:08 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:15 (CEST)

4.2 Prosjekter

Ok--Kjell.holter (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:16 (CEST)
OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:16 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:14 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:17 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres Kontrollert. --Tore Telstad (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:11 (CEST)

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --