546 2019 Endringsartikkel 2423

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2423
Forslagsdato 30.08.2019
Forslagsstiller Stanislav Pika
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 7 Sonegrensebryter
Avsnitt
Forslagstekst Krav om sonegrensebryter i Teknisk regelverk har blitt vesentlig redusert i forrige utgave. Som oppfølging av dette arbeidet har vi gått gjennom kravene til prosjektering og bygging av sonegrensebryter som vil gjelde den sjeldne gangen denne likevel blir aktuelt å bygge. Resultatet ble et forhåpentligvis mer oversiktelig regelverk uten misvisende krav, hovedsakelig slike som:

1. Gjelder uansett (FEF, andre lover og forskrifter, andre deler av Teknisk regelverk) 2. Legger implisitt opp til utforming som kiosk 3. Håndteres (og håndheves) av andre enn Teknologi og regelverk

Vedlagte fil «Sonegrensebryter krav gjennomgang.ods» inneholder en tabell hvor hvert krav (i linjer) vurderes etter noen parametere (i kolonner). Noen av parametrene er objektive (slike som «Gjelder uansett?») og noen er ganske subjektive (slike som «Føles feil? (bare magefølelse)»), men jeg prøver likevel å gjøre totalt sett mest mulig objektiv vurdering før jeg anbefaler å fjerne, beholde eller legge til et krav.

Forslaget til nytt regelverk har vært på høring, og det har blitt gjort noen justeringer basert på høringskommentarene. Det resulterende forslaget finnes her:

Legg merke til at alle krav i byggingskapittelet foreslås fjernet, og prosjekteringskapittelet foreslås plassert under "Prosjektering og bygging" på samme måte som for tidligere reviderte kapitler.

Referansedokumenter Sonegrensebryter krav gjennomgang.ods

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Fjernet krav som legger eksplisitt opp til utforming som kiosk og åpnet derfor opp for smartere og rimeligere løsninger. I tillegg fjernet krav som gjelder uansett, noe som gjør Teknisk regelverk enklere å forholde seg til og derfor bidrar til enklere prosjektgjennomføring.

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Det opprinnelige endringsforslaget ble sendt på høring i Energi 2019-06-26. De fleste innkomne kommentarer gjaldt presisering, hovedsakelig av krav til sonegrensebryterens funksjonsmåte (Banestrømforsyning/Prosjektering/Sonegrensebryter#Funksjonskrav). Disse ble vurdert, og i all hovedsak tatt inn i forslagsteksten. Totalt sett var endringsforslaget mottatt positivt, og det virket som endringen var etterlengtet.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen --Steinar Danielsen (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 15:24 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:28 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 16:50 (CEST)

OK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 21:12 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 13:54 (CEST)

4.4 Teknologi

Kontrollert --Tore Telstad (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 00:53 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --