546 2020 Endringsartikkel 2575

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2575
Forslagsdato 29.01.2020
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 6 Koblingsanlegg
Avsnitt 2.1 Egenskaper
Forslagstekst Krav a) Behov for koblingshus:

Legg til underkravet:

 1. Vurdering: Valg av koblingshus er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.

På samme måte som for valg av elektrisk utforming og koblingskonsept slik at vurderingen er tydelig som en del av kraftsystemutredningen.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Underkravet sikrer at den langsiktige helheten og behovet som legges til grunn og at det ikke bare gjøres fornyelse en til en. Det gir mulighet for optimering som kan ha vesentlig innvirkning på økonomien. Dette gjelder også sonegrensebrytere.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Forbedret, e vurdering over

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Vurdering av behov for koblingshus i utredninger er allerede praksis. Se for eksempel "UTREDNING AV FREMTIDIG BANESTRØMFORSYNING I OSLO-OMRÅDET" (BE-120012)

2.9 Høringskommentarer

Ingen høring

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på følgende endring. --Steinar Danielsen (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 09:18 (CET)

a) Behov for koblingshus: Ved sammenkobling av flere baner, linjer eller hovedspor skal eget koblingsanlegg som beskrevet i dette kapittel vurderes basert på robusthet (koblings- og seksjoneringsmuligheter, feilfrekvens og vedlikehold av kontaktledningsanlegget) og sikker verndekning (hovedspor av linje iht. Trafikkregler for jernbanenettet 1.9 Definisjoner for linjen).

 1. Utførelse: I tilfeller der vurderingen tydelig viser uforholdsmessig stor kostnad, kan koblingsanlegget erstattes av nødvendige kontaktledningsbrytere.
 2. Vurdering: Valg av koblingshus er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.
 3. Verifisering: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.

a) Plasssering: Sonegrensebryter med nøytralseksjon kan plasseres i kontaktledningsnettet på strekninger hvor det er:

 • mer enn 40 km mellom utgående linjebrytere i matestasjoner og koblingshus hvis dette er nødvendig for å oppnå nødvendig selektivitet ved feil.
 • mulighet for store vinkelforskjeller i matende 3-fasenett på grunn av utfall av linjer i hovednettet til Statnett. Dette er per 1.1.2006 vurdert til å gjelde strekningene Fåberg – Fron, Fron – Otta og Otta - Dombås (se EK.800204)
 1. Vurdering: Følgende forhold skal vurderes før valg om å bygge sonegrensebrytere gjøres:
 • verndekning,
 • avstander mellom innmatingssteder,
 • stasjonsplassering,
 • togtetthet,
 • koblingshyppighet og
 • feilfrekvens i kontaktledningsnettet.
 1. Vurdering: Valg av sonegrensebryter er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 09:16 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 21:34 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 09:15 (CET)

4.4 Teknologi

Kontrollert av --Tore Telstad (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 17:21 (CET) og lagt til "Endringsartikler til godkjenning"

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --