547 2017 Endringsartikkel 1545

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1545
Forslagsdato 16.09.2016
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 547 Banestrømforsyning, bygging
Kapittel 9 Kondensatorbatteri
Avsnitt Alle
Forslagstekst Foreslår å ta bort hele kapittelet, fordi:

1: Det skal ikke bygges flere slike anlegg, og det ser ut til at det ikke lengre er noen slike i drift. 2: Kravene i avsnittet omfatter i hovedsak krav til prosjektgjennomføring, og ikke tekniske krav. Jeg oppfatter at slike krav ikke hører hjemme i Teknisk regelverk.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Seriekondensatorbatterier ble brukt for å kompensere reaktivt spenningsfall på lange matestrekninger med høy kontaktledningsimpedans. I dag fornyes slike matestrekninger til autotransformatorsystem. Behovet for nye kondensatorbatterier og tilhørende regelverk er derfor forsvunnet. Eksisterende regelverk om kondensatorbatterier har ikke vært oppdatert på lenge. Fjerning kapittel for prosjektering og byggning av kondensatorbatterier har derfor ingen jernbaneteknisk negativ konsekvens. Administrativt blir Teknisk regelverk mer oversiktelig når gamle og utgåtte kapitler fjernes.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

2.9 Høringskommentarer

Høring ikke gjennomført

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen. --Steinar Danielsen (diskusjon) 3. jan. 2017 kl. 14:39 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2017 kl. 12:21 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2017 kl. 14:16 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:25 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 23. jan. 2017 kl. 11:01 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --