548 2011 Endringsartikkel 85

1 Endringsinformasjon

EndringsID 85
Forslagsdato 2011-11-10
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 548
Kapittel 19
Avsnitt 8
Forslagstekst Mangler det utløsende krav for isstøter? Den er i tabellen i begynnelsen av kapittelet, men finner den ikke spesifikt i teksten.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Utdypende beskrivelse av kontroll og test av betjeningsstenger kan forbedre personsikkerheten.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen taes inn i regelverksteksten.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres