548 2012 Endringsartikkel 70

1 Endringsinformasjon

EndringsID 70
Forslagsdato 2011-11-10 00:00:00
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 548
Kapittel 18
Avsnitt 2.2.b)
Forslagstekst Kravet om spenningsstatikk bør vurderes omformulert dersom de foreslåtte innstillingene med høy statikk anbefales.

Se sak 201105758 - Innstilling av spenningsregulatorer for generatorene i BaneEnergi sine omformerstasjoner, der det henstilles til Bane Energi om å stille om sine spenningsregulatorer. Etter en testperiode på ett år skal de nye verdiene evalueres.

Referansedokumenter

2 Regelverkstekst

2.1 Eksisterende

b)Tomgangsspenningen for matestasjoner med egen spenningsregulering skal være 16,5 kV og spenningskarakteristikken bør være flat.

  1. I svake stasjoner eller for å bedre samkjøringen kan spenningskarakteristikken være svakt fallende.

2.2 Foreslått ny

Forslag til ny kravformulering:

b)Fallende spenningsstatikk: Tomgangsspenningen for matestasjoner med egen spenningsregulering skal være 16,5 kV og spenningskarakteristikken (statikk) bør være -8 % (fallende) ved nominell reaktiv belastningsstrøm og alle aggregater i drift.

  1. Utførelse: Ved utfall av ett aggregat bør spenningen falle til det dobbelte.
  2. Unntak: For stasjoner i Oslo-området (Asker, Holmlia, Alnabru, Lillestrøm, Jessheim, Smørbekk og Nordagutu, samt Rudshøgda og Otta gjelder egne anbefalinger basert på kraftsystemstudier.

Denne endringen gjelder til gjennomgang av regelverket gjøres.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Ingen, eller svak forbedring.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen.

3.4 S - sikkerhet

Ingen.

3.5 L - levetid

Ingen.

3.6 K - kapasitet

Liten økning kan forventes. Fallende statikk for spenningsregulatorenes karakteristikk gjør at mindre reaktiv effekt flyter i kraftsystemet. Dermed forbedres yteevnen noe og faren for å overbelaste omformeraggregater reduseres. Ved utfall av omformere slik at fare for overbelastning er stor, vil tiltaket føre til lavere spenning for togene. Riktig reaksjon fra lokomotivførernes side er da å redusere pådraget, inndirekte kan tiltaket påvirke lokomotivførerne til forsiktighet i unormale situasjoner. Det er en risiko for at togene blir forsinket, men utfall av en hel omformerstasjon vil vannligvis være enda verre.

3.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Saksreferanse 201100125-1 og EB. 800094-000.

3.8 Høringskommentarer

Ingen innspill på dette er kommet.

4 Innstilling fra fagansvarlig

OK --Steinar Danielsen 12. des 2012 kl. 09:19 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok

5.2 Utbygging

ok

5.3 Bane

OK

5.4 Teknologi

OK

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres