548 2016 Endringsartikkel 81

1 Endringsinformasjon

EndringsID 81
Forslagsdato 10.11.2011
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 548 Banestrømforsyning, vedlikehold
Kapittel Henholdsvis 9, 11, 11, 11 og 18
Avsnitt Henholdsvis 5, 2, 3.1, 3.2 og 1
Forslagstekst Vedlegg med prosedyrer som er angitt å være under utarbeidelse bør fjernes dersom det ikke er en prioritert/planlagt oppgave å utarbeide dem. For eksempel endemuffekontroll, tan-delta måling, kontinuitetstest osv
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringene gjelder:

Kapittel Avsnitt Krav Vedlegg Prosedyre for Status
8 Isolatorer* 3 Gjennomføringer e) 2. Undersøkelse av indre utladninger kan utføres ved hjelp av APDA – Acoustic Partial Discharge Analyzer som beskrevet i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kabler/Prosedyre for endemuffekontroll Endemuffekontroll Tom prosedyre
9 Jording 5 Utjevningsforbindelser c) 1. Kontroll av utjevningsforbindelser bør utføres ved hjelp av en kontinuitetstest som beskrevet i vedlegg a. a Kontinuitetstest Tom prosedyre
11 Kabler 2 Generelt c) 1. I tillegg bør det utføres kappetest som beskrevet i vedlegg a. a Kappetest Tom prosedyre
11 Kabler 3.1 Endemuffer e) 2. Undersøkelse av indre utladninger kan utføres ved hjelp av APDA – Acoustic Partial Discharge Analyzer som beskrevet i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kabler/Prosedyre for endemuffekontroll b Endemuffekontroll Tom prosedyre
11 Kabler 3.2 Kabelskjøter d) 2. Undersøkelse av indre utladninger kan utføres ved hjelp av APDA – Acoustic Partial Discharge Analyzer som beskrevet i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kabler/Prosedyre for endemuffekontroll b Endemuffekontroll Tom prosedyre
18 Energiforsyning 1 Generelt - a Utarbeidelse av kvalitetsindeks Henviser til kap. 8 og Appendix B i EN 50388.
 • Kontinuitetstest utjevning: Kontinuitetstest for å finne dårlig utjevning er fremdeles relevant, men kan utføres uten prosedyre i Teknisk regelverk. Visuell inspeksjon er en annen brukbar metode for enkle utjevninger. De som skal utføre metoden må uansett ha relevant opplæring.
 • Kappetest kabel: Ingen endring ettersom våre kabler ligger helst i kabelkanal og da er ikke testen relevant ihht. RENBLAD 9113 kap 1.1.
 • Utladning endemuffe: Metoden er en mulighet, ikke utarbeidet prosedyre påvirker bare opplæringen i den. De som skal utføre metoden må uansett ha relevant opplæring.
 • Utladning kabelskjøt: Metoden er en mulighet, ikke utarbeidet prosedyre påvirker bare opplæringen i den. De som skal utføre metoden må uansett ha relevant opplæring.
 • Utarbeidelse kvalitetsindeks: Ingen endring ettersom beskrevet tilstrekkelig i EN50388

Etterskrift: Oppdaget i 2020 at tilsvarende problemstilling gjaldt Banestrømforsyning/Vedlikehold/Isolatorer#Gjennomføringer. Endringsartikkelen er derfor oppdatert og endringene (tilleggene) angitt med *.

2.1 R - pålitelighet

 • Kontinuitetstest utjevning: Ingen endring
 • Kappetest kabel: Ingen endring
 • Utladning endemuffe: Ingen endring
 • Utladning kabelskjøt: Ingen endring
 • Utarbeidelse kvalitetsindeks: Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

 • Kontinuitetstest utjevning: Ingen endring
 • Kappetest kabel: Ingen endring
 • Utladning endemuffe: Ingen endring
 • Utladning kabelskjøt: Ingen endring
 • Utarbeidelse kvalitetsindeks: Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

 • Kontinuitetstest utjevning: Kontinuitetstest for å finne dårlig utjevning er fremdeles relevant, men kan utføres uten prosedyre i Teknisk regelverk. Ikke utarbeidet rutine kan gjøre det vanskeligere for de som ikke kan testen og omstendighetene fra før å gjøre den første gang. Visuell inspeksjon er en annen brukbar metode for enkle utjevninger. Dette alternativet forenkler vedlikeholdet. Med andre ord er det ikke identifisert noen særlig endring.
 • Kappetest kabel: Ingen endring
 • Utladning endemuffe: Ingen endring
 • Utladning kabelskjøt: Ingen endring
 • Utarbeidelse kvalitetsindeks: Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

 • Kontinuitetstest utjevning: Ingen endring
 • Kappetest kabel: Ingen endring
 • Utladning endemuffe: Ingen endring
 • Utladning kabelskjøt: Ingen endring
 • Utarbeidelse kvalitetsindeks: Ingen endring

2.5 L - levetid

 • Kontinuitetstest utjevning: Ingen endring
 • Kappetest kabel: Ingen endring
 • Utladning endemuffe: Ingen endring
 • Utladning kabelskjøt: Ingen endring
 • Utarbeidelse kvalitetsindeks: Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

 • Kontinuitetstest utjevning: Ingen endring
 • Kappetest kabel: Ingen endring
 • Utladning endemuffe: Ingen endring
 • Utladning kabelskjøt: Ingen endring
 • Utarbeidelse kvalitetsindeks: Ingen endring

2.7 K - kapasitet

 • Kontinuitetstest utjevning: Ingen endring
 • Kappetest kabel: Ingen endring
 • Utladning endemuffe: Ingen endring
 • Utladning kabelskjøt: Ingen endring
 • Utarbeidelse kvalitetsindeks: Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Det har siden vedlikeholdsregelverket ble utgitt i 2004 ikke vært forespørsler til fagansvarlig etter disse vedleggene. En rundspørring siste halvår i fagmiljøet har ikke indikert noe særlig behov for vedleggene. ==Forslag til ny regelverkstekst:

 • Kontinuitetstest utjevning: Kontroll av utjevningsforbindelser bør utføres ved hjelp av visuell inspeksjon eller kontinuitetstest.
 • Kappetest kabel: Skader skal minimum undersøkes ved visuell inspeksjon.
 • Utladning gjennomføring: Undersøkelse av indre utladninger kan utføres ved hjelp av APDA – Acoustic Partial Discharge Analyzer.*
 • Utladning endemuffe: Undersøkelse av indre utladninger kan utføres ved hjelp av APDA – Acoustic Partial Discharge Analyzer.
 • Utladning kabelskjøt: Undersøkelse av indre utladninger kan utføres ved hjelp av APDA – Acoustic Partial Discharge Analyzer.
 • Utarbeidelse kvalitetsindeks: <Ingen endring>

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det finnes ingen prioritet eller plan for å etablere disse vedleggene. Fagansvarlig instiller derfor på å fjerne dem.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres