548 2020 Endringsartikkel 1571

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1571
Forslagsdato 19.10.2016
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 548 Banestrømforsyning, vedlikehold
Kapittel
Avsnitt
Forslagstekst Omtale av gassisolerte koblingsanlegg (SF6) mangler. Skal dette også omhandles av vedlikeholdsregelverket og for så vidt også av generiske arbeidsrutiner?
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

SF6 brukes som isolasjonsmedium i både komponenter (brytere) og anlegg (koblingsanlegg) for å redusere isolasjonsavstand og dermed størrelse. Komponentene og anleggene leveres fra flere forskjellige leverandører som har vidt forskjellige utførelser og behov. Det er derfor ikke mulig å angi generelle utløsende krav for vedlikehold annet enn å henvise til leverandørens anvisninger og instrukser.

Foreslått tillegg Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Generelle krav

Isolasjonsmedium SF6

a) Anlegg og komponenter isolert med SF6-gass skal vedlikeholdes etter leverandørens angivelser (for eksempel med tanke på gasstrykk og gasskvalitet)

  1. SF6-gass skal håndteres av sertifisert personell iht. Produktforskriften

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Forbedring: Det klargjøres utløsende krav til vedlikehold for anlegg og komponenter.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - klima og miljø

Forbedring: Det klargjøres utløsende krav til vedlikehold for anlegg og komponenter.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen dokumenter

2.9 Høringskommentarer

Avklart med driftsjef i Energi som forvalter de alle fleste anleggene og komponentene isolert med SF6 i Bane NOR.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen --Steinar Danielsen (diskusjon) 17. jan. 2020 kl. 15:25 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2020 kl. 13:02 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 15:20 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 16:58 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 28. jan. 2020 kl. 08:41 (CET)

4.4 Teknologi

Kontrollert av --Tore Telstad (diskusjon) 27. jan. 2020 kl. 18:33 (CET) og lagt til "Endringsartikler til godkjenning".

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --