548 2020 Endringsartikkel 2553

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2553
Forslagsdato 13.01.2020
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 548 Banestrømforsyning, vedlikehold
Kapittel 9 jording
Avsnitt 4 Jordledere
Forslagstekst Krav c)

Kravet er feil. For et anlegg som bygges i henhold til Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, vil det gå strøm i jordledere ved vanlig drift. Det oppstår fordi returkretsen får en spenningsstigning mot referansejord ('fjern jord') når returkretsen belastes med traksjonsstrøm fra tog. Denne spenningsstigningen legger seg over overgangsmotstanden til jordelektroden. Strømmen som går i jordlederen blir da spenning / motstand. Jo bedre/større jordelektrode, jo større strøm vil det derfor gå i jordlederen også ved vanlig drift.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringsforslaget melder om at kravet ""c) Det bør ikke gå strømmer i jordlederne når det er i vanlig drift" er feil og forklarer hvorfor. Feilmeldingen vurderes som riktig. Foreslått endring er å slette krav c) og erstatte det med forklaringen som lærebokstekst.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Forbedring: Redusert behov for vedlikehold ettersom kravet bortfaller

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Forbedring: Redusert ressurser til vedlikehold og eventuelle tiltak som følge av manglende kravoppnåelse ettersom kravet bortfaller.

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen dokumenter

2.9 Høringskommentarer

Ingen høring gjennomført

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på følgende endring

Det vil gå strøm i jordledere i vanlig drift fordi traksjonsstrømmen fra tog fører til en spenningsstigning i returkretsen sammenlignet mot jord (referansejord) som utjevnes gjennom jordlederen.

c) Det bør ikke gå strømmer i jordlederne når anlegget er i vanlig drift.

--Steinar Danielsen (diskusjon) 15. jan. 2020 kl. 13:34 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2020 kl. 13:07 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 16:51 (CET) OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 21:36 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 11:23 (CET)

4.4 Teknologi

Kontrollert av --Tore Telstad (diskusjon) 27. jan. 2020 kl. 18:33 (CET) og lagt til "Endringsartikler til godkjenning".

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --