550 2011 Endringsartikkel 165

1 Endringsinformasjon

EndringsID 165
Forslagsdato 2011-12-12
Forslagsstiller RHo
Klassifisering Nytt krav
Bok 550
Kapittel 10
Avsnitt 6
Forslagstekst Nytt punkt 6.5:

6.5 Ved overgang mellom DATC og FATC

a) Dersom en eksisterende grensebalisegruppe GMD forekommer på strekningen med midlertidig nedsatt hastighet (gjelder i hele området fra ERH balisegruppen til SEH/EH balisegruppen):

  1. Skal GMD-balisen i gruppen midlertidig annulleres samtidig som det etableres en ny midlertidig balisegruppe med GMD, som plasseres umiddelbart etter avsluttet strekning med midlertidig nedsatt hastighet.
  2. Dersom det er benyttet HG–balisegruppe med målpunkt i GMD, skal også HG–balisegruppen annulleres.


Referansedokumenter 19.pdf JD550 ATC_Midlertidige hastighetsnedsettelser

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen innvirkning

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen innvirkning

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Noe mer komplisert prosjektering og vedlikehold

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten bedres.

2.5 L - levetid

Ingen innvirkning

2.6 K - kapasitet

Ingen innvirkning

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Risikovurdering

Underlag fra Signaltjenester


2.8 Høringskommentarer

Ikke relevant

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen er nødvendig for å dekke mangel i regler for prosjektering av midlertidige hastighetsnedsettelse

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres