550 2011 Endringsartikkel 168

1 Endringsinformasjon

EndringsID 168
Forslagsdato 2011-12-13
Forslagsstiller RHo
Klassifisering Nytt krav
Bok 550
Kapittel 10
Avsnitt 3.11.3
Forslagstekst Nytt krav:

d) Dersom en eksisterende grensebalisegruppe GMD forekommer på strekningen med utbyggingsområde (gjelder i hele området fra HG balisegruppen til SU balisegruppen), skal GMD i den eksisterende gruppen midlertidig annulleres samtidig som det etableres en ny midlertidig balisegruppe med GMD. Balisegruppen plasseres umiddelbart etter avsluttet strekning med utbyggingsområde.

Dersom det er benyttet HG–balisegruppe med målpunkt i GMD, skal også HG–balisegruppen annulleres.

Referansedokumenter [22.pdf JD550 Utbyggingsområde rev_01 (3).pdf

550 2011 Risikovurdering 168

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen innvirkning

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen innvirkning

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen innvirkning

2.4 S - sikkerhet

Risiko ved togframføring reduseres.

2.5 L - levetid

Ingen innvirkning

2.6 K - kapasitet

Ingen innvirkning

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

Høringsinstanser har deltatt i risikovurdering

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen må gjennomføres for å rette en mangel i forbindelse med prosjektering.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres