550 2011 Endringsartikkel 170

1 Endringsinformasjon

EndringsID 170
Forslagsdato 2011-12-13
Forslagsstiller RHo
Klassifisering Nytt krav
Bok 550
Kapittel 10
Avsnitt 2.11.2 og 3.11.3
Forslagstekst Tilføyelse i krav a)

Balisegrupper ved begynnelse og slutt av utbyggingsområde (BU og SU) skal dubleres.

Referansedokumenter [24.pdf JD550 Dublering av BU og SU baliser

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen innvirkning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen innvirkning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen innvirkning.

2.4 S - sikkerhet

Lukker en identifisert fare.

2.5 L - levetid

Ingen innvirkning.

2.6 K - kapasitet

Ingen innvirkning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

Høringsinstanser har vurdert endringen gjennom en risikovurdering.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen må gjennonmføres for å lukke en identifisert fare.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres