550 2011 Endringsartikkel 177

1 Endringsinformasjon

EndringsID 177
Forslagsdato 2011-12-15
Forslagsstiller RHo
Klassifisering Kravendring
Bok 550
Kapittel 10 ATC
Avsnitt 2.2 Signalbalisegruppe
Forslagstekst Teksten rettes til:

5. Repeterbalisegrupper skal kodes som foregående forsignal, men til 220 km/h ved kjøring til rettspor dersom balisegruppen er utstyrt med en P-balise.

220 km/h må brukes på grunn av ved oppdatering av P-bortflytting på grunn av en feil i ombordutrustningen på tog.

for å presisere kravet

Referansedokumenter 25.pdf JD550 Signalbalisegruppe, repeterbaliser

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen innvirkning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen innvirkning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Noe mindre prosjekterings- og utbyggingsomfang.

2.4 S - sikkerhet

Ingen innvirkning.

2.5 L - levetid

Ingen innvirkning.

2.6 K - kapasitet

Ingen innvirkning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

Ikke relevant

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravendringen kan gjennomføres.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres