550 2011 Endringsartikkel 179

1 Endringsinformasjon

EndringsID 179
Forslagsdato 2011-12-15
Forslagsstiller rho
Klassifisering Kravendring
Bok 551
Kapittel 10 ATC
Avsnitt 6.1
Forslagstekst Avsnittet fjernes, ettersom balisekategoriene ikke brukes.
Referansedokumenter 27.pdf Fjerning av N- og RO-baliser

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen innvirkning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen innvirkning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Redusert behov for prosjektering, kontroll og vedlikehold.

2.4 S - sikkerhet

Ingen innvirkning

2.5 L - levetid

Ingen innvirkning.

2.6 K - kapasitet

Ingen innvirkning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Avsnittet kan fjernes ettersom N- og RO-baliser ikke er i bruk lenger.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres