550 2012 Endringsartikkel 224

1 Endringsinformasjon

EndringsID 224
Forslagsdato 2012-01-03 00:00:00
Forslagsstiller Safiye Jetlund, Teknologi
Klassifisering Nytt krav
Bok 550
Kapittel 10
Avsnitt 3.11.3
Forslagstekst Forslag til nytt krav for Grense mot utbyggingsområde.

Se vedlegg for tekstforslag og risikoanalyse

Referansedokumenter JD550 ATC_GMD i Utbyggingsområde.pdf

Risikovurdering ATC_GMD i Utbyggingsomr.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Høyere pålitelighet for funksjonen, mer utstyr i sporet.

2.2 A - tilgjengelighet

Høyere tilgjengelighet for funksjonen, mer utstyr i sporet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Mer utstyr i sporet når funksjonen må brukes.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten økes, lavere sannsynlighet for overhastighet, se lenke til risikoanalyse.

2.5 L - levetid

Ingen innvirkning.

2.6 K - kapasitet

ingen innvirkning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se lenkede dokumenter

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen er vurdert og implementert.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres