550 2012 Endringsartikkel 246

1 Endringsinformasjon

EndringsID 246
Forslagsdato 2012-01-24 12:14:30
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Nytt krav
Bok 550
Kapittel 9. Veisikringsanlegg
Avsnitt 5.1.1
Forslagstekst Avsnittet bør endres i samsvar med endringer i skiltforskriften.

Det kan nå benyttes ett eller to blinkende røde lys, og ett blinkende hvitt lys.

Ny figur bør også inn.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Stoppsignalet får høyere pålitelighet med to lamper.

2.2 A - tilgjengelighet

Stoppsignalet får høyere tilgjengelighet med to lamper.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Marginal økning i vedlikeholdsbehov med to lamper.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten forbedres som følge av bedre pålitelighet og mer synlig signalbilde med to lamper.

2.5 L - levetid

Ingen innvirkning.

2.6 K - kapasitet

Ingen innvirkning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres