550 2012 Endringsartikkel 332

1 Endringsinformasjon

EndringsID 332
Forslagsdato 2012-04-20 13:35:35
Forslagsstiller Tore N. Sørensen
Klassifisering Nytt krav
Bok 550
Kapittel Signal/Prosjektering/Lyssignal
Avsnitt 2.1.2 Hovedsignal
Forslagstekst Hovedsignaler som står plassert rygg mot rygg i forbindelse med sporsløyfer ved dobbeltspor må ha en slik innbyrdes avstand at det kan bygges et seksjonsfelt mellom disse. Se Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering, 2.6.3.2 For hovedsignaler som står rygg mot rygg.

Hovedgrunnen er at vi da kan oppfylle krav i Trafikkregler for Jernbaneverkets nett (STY-5093) Kap. 8 pkt. 8.4.3.3. Se vedleggene. Vi får fjernet følgende krav: Dersom hovedsignaler står rygg mot rygg skal nærmeste seksjonsutligger plasseres minimum 300 meter utenfor innkjørhovedsignalene.


Referansedokumenter 68.pdf Signaler rygg-rygg

69.pdf UEH-20-R-12102

70.pdf Koblingsskjema med forslag til endringer

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Påliteligheten av infrastrukturen påvirkes ikke merkbart av endringen.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet i infrastrukturen forbedres ved at det blir mer hensiktsmessig samordning mellom kontaktledningsanlegg, signalanlegg og trafikkbestemmelser.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet i infrastrukturen forbedres ved at det blir en mer hensiktsmessig samordning mellom kontaktledningsanlegg, signalanlegg og trafikkbestemmelser.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten blir ikke dårligere enn ved dagens utforming.

2.5 L - levetid

Levetiden til anleggene blir ikke dårligere enn ved dagens utforming.

2.6 K - kapasitet

Kapasiteten i infrastrukturen forbedres ved at samordning av kontaktledningsanlegg, signalanlegg og trafikkbestemmelser gjør det mulig å drive mer effektivt vedlikehold.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Vedlagte og refererte dokumenter.

2.8 Høringskommentarer

Uttalelse fra Trafikkdivisjonen om endringen innhentet pr tlf 08.06.2012.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen tas med, med noen justeringer i teksten i forhold til forslaget.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres