550 2012 Endringsartikkel 448

1 Endringsinformasjon

EndringsID 448
Forslagsdato 2012-11-08 13:21:47
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Nytt krav
Bok 550
Kapittel 9
Avsnitt 3.1
Forslagstekst Nytt punkt: "Et innkoblingspunkt skal kunne forbikobles slik at veisikringsanlegget ikke sperres når et tog passerer innkoblingspunktet i retning mot planovergangen."

Bakgrunnen er at funksjonaliteten skal kunne harmoniseres med beskrivelse i overordnede dokumenter (togframføringsforskriften §3-19) og etablert praksis.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdsarbeid med skinnegående materiell kan lettes.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Risikoanalyse

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet viderefører eksisterende funksjonalitet, men åpner for forskjellige tekniske løsninger.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK. Skal, ikke "bør"

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomført