550 2012 Endringsartikkel 452

1 Endringsinformasjon

EndringsID 452
Forslagsdato 2012-11-09 13:35:53
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Kravendring
Bok 550
Kapittel Betjeningsanlegg
Avsnitt
Forslagstekst Blokktelefon må tas ut av regelverket.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Referanse til komponent som ikke lenger finnes i infrastrukturen. Tas derfor ut av regelverket.

2.1 R - pålitelighet

Ingen konsekvens.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen konsekvens.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen konsekvens.

2.4 S - sikkerhet

Ingen konsekvens.

2.5 L - levetid

Ingen konsekvens.

2.6 K - kapasitet

Ingen konsekvens.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen gjennomføres

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres