550 2012 Endringsartikkel 462

1 Endringsinformasjon

EndringsID 462
Forslagsdato 2012-11-30 15:31:09
Forslagsstiller Jarle Skjæveland
Klassifisering Kravendring
Bok 550
Kapittel 9 Veisikringsanlegg
Avsnitt 5.2.2 a)
Forslagstekst Jeg foreslår at kravet om at ytterste felt på bommen skal være rødt fjernes.

Etter at fargen ble endret fra rød/hvit til rød/gul er det ikke lenger riktig å påstå at den røde er mer synlig.

Bommene i BUES2000 må kappes ytterst fordi det inderst ved bomarmen er en festeanordning som fester bom til bomdrev. Leveringstid på bommen er noen uker. Slik kravet står får drift større vanskeligheter med å bytte bom ved påkjørsel. De bør ha en bom av hver lengde på lager.

Hvis kravet slettes, kan drift ha bommer på lager som kan tilpasses det aktuelle stedet og fikse bommer mye raskere. Tilgjengelighet og driftskostnad blir bedre.

Vedlagt viser Jeløygata plo. som ble tilpasset slik at bommene møtes med mindre avstand enn 10cm mellom bommene. Uoffisielle observasjoner så langt viser færre villkryssinger.

Referansedokumenter 100.pdf bomfarger

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Lettere å tilpasse veibom ved utskifting.

2.4 S - sikkerhet

Ingen eller ubetydelig endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet om at ytterste felt skal være rødt kan fjernes ettersom det antas at gulgrønn fluorenscens har like god synlighet som rød refleks.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

Det gjøres en antagelse at gul/grønn fluoriserende farge er like synlig som rødt og kan følgelig være det ytterste feltet på bommen. Det virker sannsynlig, men er dette dokumentert

OK

4.4 Teknologi

Antas at bakgrunn for tidligere krav er at hvitt er mindre synlig, spesielt vinterstid.

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomført