550 2013 Endringsartikkel 716

1 Endringsinformasjon

EndringsID 716
Forslagsdato 2013-12-03 09:50:08
Forslagsstiller Terje Johansen
Klassifisering Kravendring
Bok 550
Kapittel kap.9
Avsnitt 2.6.a
Forslagstekst Ny tekst.

Kap.9. pkt.2.6.a Et utløsningspunkt for et veisikringsanlegg skal plasseres slik at utløsningen starter når et tog har passert planovergangen med minimum 3, maksimum 24 meter.

Begrunnelse Standard frekvensfelt: 50 kHz utløsningsfelt i alle standardtegninger er tilkobling for trafo 2 tegnet 12m fra veikant. 50/10kHz blir ofte tilkoblingene til trafo3 etablert 24 m fra veikant. Dette grunnet at ved kortslutning ved veikant kan det være vanskelig og tilfredsstille kravet med <25mA til C2 når tilkoblingene til trafo 3 er 12m fra veikant. Tilkobling for trafo 2 blir flyttet tilsvarende. Bues 2000 har egenskapen at ikke aktiviser anlegg aktiviseres ved aktivisering av utløsningsløyfe. Fordel at utløsningsløyfe strekker seg utover W1 og W2, slik at tog også kan aktiviser anlegget med utløsning sløyfene og samtidig se signal når bommene er i kontroll senk.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Kravendringen vil kunne gi økt pålitelighet av utløsingsfelt.

2.2 A - tilgjengelighet

Funksjoner i veisikringsanleggene vil kunne få økt tilgjengelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Utløsningsfelt vil kunne bli mindre utsatt for saltforurensning, og kunne kreve mindre vedlikehold.

2.4 S - sikkerhet

Risikoen reduseres, som følge av bedre pålitelighet og tilgjengelighet for utløsningsfelt.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget innebærer ingen vesentlig endring, da dette allerede er etablert praksis. Det er ikke identifisert noen farer, og risikoen vil kunne reduseres. Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres