550 2013 Endringsartikkel 753

1 Endringsinformasjon

EndringsID 753
Forslagsdato 2013-12-16 14:40:58
Forslagsstiller Gøran Ingebretsen
Klassifisering Kravendring
Bok 550
Kapittel 9 - Veisikringsanlegg
Avsnitt 5.3.1 i og j
Forslagstekst i) Et planovergangsignal ved halvbomanlegg skal vise rødt blinklys (90 blink/minutt og lys/mørke-forhold = 1:1 eller 45 blink/minutt og lys/mørke-forhold = 1:3) fra veisikringsanlegget innkobles til senking av veibommene er igangsatt (2° ut av hevet endestilling).

j) Et planovergangsignal ved helbomanlegg skal vise rødt blinklys (90 blink/minutt og lys/mørke-forhold = 1:1 eller 45 blink/minutt og lys/mørke-forhold = 1:3) fra veisikringsanlegget innkobles til veibommene er i senket endestilling og i kontroll.


Bakgrunnen for forslag om endring er som følger. Ny type veisikringsanlegg type BUES 2000 innehar ikke muligheten for to ulike blinkfrekvenser i et og samme signalbilde (i dette tilfellet signalbilde 55 og 57). Det er utført en analyse som viser at bruk av én blinkfrekvens (45 blink/minutt og lys/mørke-forhold = 1:3) gir mindre risiko passering av usikret planovergang enn dagens løsning. Det er også utført et møte der analysen ble vurdert gjeldende, medvirkende på møtet var Teknologi, Trafikk, NSB, CargoNet (epost) og Signaltjenester. Vedlagt ligger: analyse, møtereferat, samt oppfølgende saksgang etter møtet.

Referansedokumenter 168.pdf CargoNet.pdf

169.pdf Referat fra analysemøte

170.pdf Oppfølging.pdf

171.pdf Enkel risikoanalyse Blinkfrekvens(1)

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Noe redusert risiko, fordi signalet ikke endres før veien er sperret. Dette betyr at fører ikke får grunnløs forventning om at veisikringsanlegget fungerer korrekt.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

CargoNet.pdf

Referat fra analysemøte.pdf

Oppfølging.pdf

Enkel risikoanalyse Blinkfrekvens(1).pdf

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Konsekvensen av forslaget er at kjørende personale vil kunne se planovergangsignaler med forskjellig funksjonalitet, men ny funksjonalitet gir en risikoreduksjon, slik at forslaget anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Her var vel et poeng at det skulle være en anbefaling om at slike anlegg bygges ut strekningsvis, slik at man ikke hadde forskjellig funksjon på samme strekning.

Kommentar: Anskaffelsen av nye veisikringsanlegg er risikobasert, og krav om strekningsvis oppgradering vil gå på bekostning av sikkerheten andre steder. Det er gjort en gjennomgang for å se på konsekvensene knyttet til veisikringsanlegg som ligger tett etter hverandre. Gjennomgangen viste at disse i alle tilfeller var seriekoblede, og det vil da uansett være nødvendig at de skiftes ut samtidig. --Jetsaf (diskusjon) 13. jan 2014 kl. 14:39 (CET)

ok etter oppdatert kommentar

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres