550 2013 Endringsartikkel 756

1 Endringsinformasjon

EndringsID 756
Forslagsdato 2013-12-18 13:30:41
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Kravendring
Bok 550
Kapittel 9
Avsnitt 3.1.e
Forslagstekst Ønsker å endre fra:

e) Forbikobling: Et innkoblingsfelt for veisikringsanlegg skal kunne forbikobles slik at veisikringsanlegget ikke innkobles når et tog som kjører mot planovergangen passerer innkoblingspunktet.

Utførelse: Innkoblingsfeltet skal ikke kunne forbikobles utilsiktet. Utførelse: Tilbakestilling av forbikoblingen skal skje automatisk og ikke kreve en separat manuell operasjon. Utførelse: Forbikoblingen skal være tohåndsbetjent ved bruk av forbikoblingsknapp og vrider. Unntak: Annen utforming kan benyttes dersom den er godkjent av Jernbaneverket

Til:

e) Forbikobling: Et innkoblingsfelt for veisikringsanlegg bør kunne forbikobles slik at veisikringsanlegget ikke innkobles når et tog som kjører mot planovergangen passerer innkoblingspunktet.

Utførelse: Innkoblingsfeltet skal ikke kunne forbikobles utilsiktet. Utførelse: Tilbakestilling av forbikoblingen skal skje automatisk og ikke kreve en separat manuell operasjon. Utførelse: Forbikoblingen skal være tohåndsbetjent ved bruk av forbikoblingsknapp og vrider. Unntak: Annen utforming kan benyttes dersom den er godkjent av Jernbaneverket

f) Seriekoblede veisikringsanlegg: Et innkoblingsfelt som kobler inn flere veisikringsanlegg skal kunne forbikobles.

Referansedokumenter 172.pdf Risikovurdering forbikobling

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Marginalt dårliger tilgjengelighet for infrastrukturen som helhet, marginalt bedre vedlikeholdbarhet for veisikringsanlegget.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring, se vedlagt risikoanalyse.

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 K - kapasitet

Marginalt redusert i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Risikovurdering forbikobling.pdf

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravendringen gir større rom for valg av løsning for forbikobling av innkobling, hvor nytte/kost kan legges til grunn. Det er ikke påvist noen endring i risikonivået som følge av kravendringen. Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

I prinsippet mener vi at det må være et "skal"-krav. Er det mulig å gjøre det strengere?

Kommentar: Kravet gjøres om fra et "skal"-krav til et "bør"-krav. Det er ikke fritt fram å bygge som man vil, men det må gis dispensasjon fra banesjef. Hensikten er å kunne legge til rette for å bygge Bues-anlegg der hvor det i dag ligger kabel med 4 tråder av god kvalitet, uten å måtte grave ny kabel. Vurderingen går ut på at det er sikrere med et Bues-anlegg en dagens releanlegg, og at en utskifting av anlegg derfor vil bidra til å redusere risikoen. Vedlagte risikovurdering viser at fare forbundet med veisikringsanlegg uten forbikobling er knyttet til seriekoblede veisikringsanlegg, og det er derfor stilt "skal"-krav til forbikobling for slike anlegg.

Dersom det ligger kabel med tilstrekkelig antall tråder eller kabelen uansett skal byttes ut er meningen at nye anlegg skal ha forbikoblingsfunksjon. Jeg har vært i kontakt med systemspesialist for veisikringsanlegg vedrørende å utarbeide retningslinjer for når forbikoblingsfunksjonen kan utelates.--Jetsaf (diskusjon) 13. jan 2014 kl. 14:26 (CET)

ok etter oppdatert kommentar

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres