550 2014 Endringsartikkel 1014


1 Endringsinformasjon

EndringsID 1014
Forslagsdato 10.12.2014
Forslagsstiller Terje Sivertsen
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 5 Forriglingsutrustning
Avsnitt 2.3.2 Frigiving
Forslagstekst Punkt a endres til:

a) For at et område skal kunne frigis for lokal skifting skal området ikke ha noen felles del med en togvei, en togveis sikkerhetssone eller et arbeidsområde.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen er dokumentert i Teknologis notat "Avklaringer arbeidsområder", versjon 1.0, 26. november 2014.

Endringen innebærer kun at regelen utvides til også å gjelde arbeidsområder, hvilket er en forutsetning for sikkert arbeid i og ved spor. Dette forhindrer ikke at arbeidsområder kan benyttes for å sikre endene av anleggsområde-jernbane, se notat.

2.1 R - pålitelighet

Se ovenfor.

2.2 A - tilgjengelighet

Se ovenfor.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Se ovenfor.

2.4 S - sikkerhet

Se ovenfor.

2.5 L - levetid

Ingen direkte sammenheng.

2.6 Ø - økonomi

Ingen direkte sammenheng.

2.7 K - kapasitet

Skiftekapasiteten må ikke gå på bekostning av sikkerheten av arbeid i og ved spor.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Teknologis notat "Avklaringer arbeidsområder", versjon 1.0, 26. november 2014.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen i kravet gjør det tydelig at overlappende/tilstøtende arbeidsområder og områder for lokal skifting skal ha gjensidig forrigling.

Endringen kan gjennomføres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres