550 2014 Endringsartikkel 669


1 Endringsinformasjon

EndringsID 669
Forslagsdato 04.10.2013
Forslagsstiller Terje Sivertsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 6
Avsnitt 2.1.4
Forslagstekst Avsnittet utvides med følgende regel:

g) Ved prosjektering og flytting av dvergsignaler skal det gjennomføres en RAMS-analyse av grensene for de berørte arbeidsområdene, der det også tas hensyn til seksjoneringen av kontaktledningsanlegget.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen er en implementering av forutsetning FOR-19 fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen, og bør gjøres gjeldende for hele infrastrukturen. Forutsetningen er knyttet til at flytting av hoved- og dvergsignaler samt seksjonering og ombygging av seksjonsfelt for KL ikke prosjekteres uten at en RAMS-analyse av de aktuelle grensene for arbeidsområder blir gjennomført.

2.1 R - pålitelighet

Endringen gir krav om gjennomføring av RAMS-analyser, og ivaretar dermed hensynet til pålitelighet direkte.

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen gir krav om gjennomføring av RAMS-analyser, og ivaretar dermed hensynet til tilgjengelighet direkte.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen gir krav om gjennomføring av RAMS-analyser, og ivaretar dermed hensynet til vedlikeholdbarhet direkte.

2.4 S - sikkerhet

Endringen gir krav om gjennomføring av RAMS-analyser, og ivaretar dermed hensynet til sikkerhet direkte.

2.5 L - levetid

Ingen direkte påvirkning.

2.6 Ø - økonomi

Manglende RAMS-analyser kan føre til prosjektforsinkelser og økte kostnader.

2.7 K - kapasitet

Manglende RAMS-analyser kan føre til at eksempelvis inndeling av arbeidsområder ikke er optimal med hensyn til trafikkavviklingen.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Farelogg fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet er en formalisering av det som burde ha vært etablert praksis, og kan etter min vurdering tas inn.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --