550 2014 Endringsartikkel 745


1 Endringsinformasjon

EndringsID 745
Forslagsdato 11.12.2013
Forslagsstiller Terje Sivertsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 7
Avsnitt 3.3.2
Forslagstekst Avsnitt 3.3.2.c, endres til:

c) Ordre om forberedende resetting skal kunne utføres sikkert fra lokal operatørplass og fra fjernstyringsanlegg.

I tillegg innføres følgende regel:

d) Utføringen av forberedende resetting fra lokal operatørplass skal så langt det er mulig og hensiktsmessig benytte samme funksjonalitet og indikering, samt hente data fra samme sted, som fjernstyringen på strekningen.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen er et av tiltakene fra prosjektet Akseltellere Drammensbanen. Bør gjøres gjeldende for hele infrastrukturen.

2.1 R - pålitelighet

Utføring av forberedende resetting fra lokal operatørplass blir mer pålitelig dersom det med hensyn til både funksjonalitet, brukergrensesnitt og bruk av data utføres mest mulig likt som fra fjernstyringsanlegg.

2.2 A - tilgjengelighet

Utføring av forberedende resetting blir mer tilgjengelig dersom det kan utføres sikkert både fra lokal operatørplass og fra fjernstyringsanlegg.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Funksjonalitet, brukergrensesnitt og bruk av data for forberedende resetting blir enklere å vedlikeholde dersom det benyttes samme løsninger for lokal operatørplass og fjernstyringsanlegg.

2.4 S - sikkerhet

Utføring av forberedende resetting fra lokal operatørplass blir sikrere dersom det med hensyn til både funksjonalitet, brukergrensesnitt og bruk av data utføres mest mulig likt som fra fjernstyringsanlegg.

2.5 L - levetid

Ingen direkte sammenheng.

2.6 Ø - økonomi

Det er generelt økonomisk fordelaktig å gjenbruke løsninger.

2.7 K - kapasitet

Bedre tilgjengelighet til utføring av forberedende resetting er gunstig også for kapasiteten.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Farelogg fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Funksjonaliteten som ligger til grunn for kravet er gjennomgått i forbindelse med godkjenning av Thales-anlegg, og er solid forankret. Krav kan endres og nytt krav implementeres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --