550 2014 Endringsartikkel 790

1 Endringsinformasjon

EndringsID 790
Forslagsdato 2014-01-20 14:06:30
Forslagsstiller Ole Øvergaard Omejer
Klassifisering Nytt krav
Bok 550
Kapittel 10 ATC
Avsnitt 5 ATC-kryssingsbarriere
Forslagstekst Forslag til nytt punkt under Signal/Prosjektering/ATC/ATC-kryssingsbarriere. Forslaget gjelder sikringskurser for strømtilførselen til balisegruppenes kodere. Dette vil inngå som et punkt "p)" i avsnittet. Prinsippet er godkjent av fagrådet for ATC-kryssingsbarriere.


Forlagstekst:

"p) Strømtilførselen til balisegruppens kodere bør leveres fra sikringskurser med fast spenning på 220 V. Det bør brukes en felles sikringskurs for balisegruppene i samme retning. Dersom det finnes kontrollreleer for grønt lys i utkjørsignalene, skal det legges inn en avhengighet til disse i kretsen for balisekoderene."

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Det samme gjelder for alle rep, og ikke bare i forbindelse med kryssingsbarriere.

Regelverket skal inneholde funksjonskrav. Det legges derfor inn et nytt krav i avsnitt 2.2 som spesifiserer funksjonen til en repeterbalisegruppe:

f) En repeterbalisegruppe skal til enhver tid gi informasjon tilsvarende en balisegruppe ved et frittstående forsignal, jf. krav 2.7.a) i Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Forsignal.


2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Krav om konsistens mellom signal og repeterbaliser vil kunne påvirke risikonivået positivt.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ubetydelig økning kan påregnes.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet synliggjør en ønsket funksjonalitet, som tidligere ikke har vært eksplisitt.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres