550 2014 Endringsartikkel 871

1 Endringsinformasjon

EndringsID 871
Forslagsdato 2014-05-15 13:44:09
Forslagsstiller Hai Duy Thai Nguyen
Klassifisering Nytt krav
Bok 550
Kapittel 8 Sporveksel- og sporsperreutrustning
Avsnitt 5 f)
Forslagstekst Saken gjelder å få standardisert en ny måte å merke énknapps-lokalstillere.

Saken er beskrevet og begrunnet i dokument 201402757-1 som er en dispensasjonssøknad i Saksrommet.

Eksisterende krav 5 f) fjernes fordi kravet er overflødig.

Nytt krav eller anbefaling om merking av lokalstillere med identifikasjon av objektene som betjenes får følgende tekst:

Lokalstilleren bør merkes med identifikasjon av objektene som betjenes fra lokalstilleren.

Merkingen skal ha formatet V.xxxx for enkeltobjekter, og Sp.xxxx/V.yyyy, eller V.xxxx/V.yyyy for objekter som enten er koblede, eller går samtidig. .yyyy er nærmest lokalstilleren.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedres

2.4 S - sikkerhet

Bedres, reduserer sannsynlighet for betjening av feil objekt.

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det antas at (den justerte) kravendringen vil gi bedre merking av lokalstillere.

Kravendringen bør gjennomføres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres