550 2014 Endringsartikkel 901

1 Endringsinformasjon

EndringsID 901
Forslagsdato 2014-06-30 13:05:49
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Nytt krav
Bok 550
Kapittel Forriglingsutrustning
Avsnitt 2.5
Forslagstekst Kravene i dagens regelverk sier at sveivskap skal være forriglet. Dette bør endres til at sveiver kan være kontrollert og inngå i forrigling. Forslaget går ut på at det tas inn følgende nye krav:

Nytt krav g) i avsnitt 2.5.1. (erstatning for eksisterende krav, se endringsartikkel 902):

g) Det skal være mulig å inkludere kontroll av sveiver i forrigling.

Som eksempel kan sporveksler og sporsperrer i definerte områder sperres dersom det ikke er kontroll på sveivene.

Nye krav om sveivskap:

a) Et sveivskap skal inneholde sveiv(er) for omlegging av sporveksler og sporsperrer.

b) Et sveivskap skal begrense tilgang til sveivene.

c) Et sveivskap skal ha utgang(er) som gir indikering og/eller kontroll av om sveivene er på plass.


Se også risikoanalyse SSG-10-Q-000042

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Forslaget tydeliggjør krav til indikering og forrigling av sveivskap.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Marginalt bedre dersom sveivskap kun er indikert.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Marginalt bedre dersom sveivskap kun er indikert.

2.4 S - sikkerhet

Neglisjerbar høyere risiko med sveivskap som kun er indikert i forhold til indikert og forriglet.

2.5 L - levetid

Ubetydelig endring.

2.6 Ø - økonomi

Billigere uten forrigling i sveivskap.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Risikoanalyse SSG-10-Q-00042

Se også endringsartikkel 902.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet om indikering og forrigling av sveiver til drivmaskiner er nyansert for å kunne bruke en hensikstmessig funksjonalitet avhengig blant annet av geografiske forhold og trafikk. Avveiingen om sveivene skal forrigles eller ikke må tas på bakgrunn av trafikale vurderinger.

Forslaget anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

Uklare krav. Det fremgår at det skal utføres en vurdering, og da er det vel strengt tatt ikke et krav. Formuleringen "skal kunne" er også uklar, hverken "skal" eller "kan" OK etter presisering 18.08.2014

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen godkjennes