550 2014 Endringsartikkel 902

1 Endringsinformasjon

EndringsID 902
Forslagsdato 2014-06-30 13:25:33
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Kravendring
Bok 550
Kapittel Forriglingsutrustning
Avsnitt 2.5.1
Forslagstekst krav g) foreslås fjernet.

Se også endringsforslag 901.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Dagens krav:

g) For at en sentralstilt sporveksel eller sporsperre skal kunne omlegges sentralt, skal sveiva som tilhører området som sporvekselen eller sporsperren ligger i, være i kontroll.

Endres til:

g) For at en sentralstilt sporveksel eller sporsperre skal kunne omlegges sentralt, skal sveiva som tilhører området som sporvekselen eller sporsperren ligger i, være i kontroll.

Unntak:

  1. Gjelder ikke der hvor kontroll av sveivene ikke inngår i forrigling.

Dette vil gi krav som er i tråd med endring 901.

Omformulering etter kommentar 19/8-2014:

Unntak:

  1. Gjelder bare når kontroll av sveivene inngår i forriglingen.


2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påviselig endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen påviselig endring.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Endringsartikkel 901.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dette er en samstemming av krav i forbindelse med endring av krav til forrigling av sveiver.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK, men kravet bør formuleres slik at kombinasjonen IKKE + IKKE unngås

4.2 Utbygging

OK, jfr. endringsartikkel 901


4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres