550 2014 Endringsartikkel 928

1 Endringsinformasjon

EndringsID 928
Forslagsdato 22.08.2014
Forslagsstiller Elisabeth Skjelsvold Berg
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 7
Avsnitt 3
Forslagstekst Tekst fra regelverk: H(AX=7 og AY=0) gir balisefeil på strekninger med overhastighet. H(AX=3 og AY=6) benyttes ved hastigheter < 70 km/h på strekninger med overhastighet.

Endringen er at AY=3 når AX=3 er et bedre alternativ iht ATC håndboken.

(Denne endring er sendt inn etter diskusjon med Roar Nybakk og Jørn Brastad og de kjenner til innsending.)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

I henhold til ATC-handboken kap.3 avsnitt 7.1.3 er forskjellen på H(AX=3 og AY=6) og H(AX=3 og AY=3) følgende:

  • AX = 3, AY=3: PT-nedsättning överlappar, avsluta ev. K-nedsättning
  • AX = 3, AY=6: K-nedsättning överlappar, avsluta ev. PT-nedsättning

Det vil si at overhastigheten fjernes fra registeret ved AY=3. Dette vil være en bedre løsning siden funksjonaliteten vil være mer lik på det vi ellers ville forventet av H(AX=7 og AY=0), som ville blitt benyttet dersom det ikke hadde vært en feil i systemet som gjør at dette gir balisefeil. Denne avslutter både K- og PT-nedsetting. PT-nedsetting benyttes ikke i Norge, så det har ingen betydning at denne ikke avsluttes med H(AX=3 og AY=3).

Endringen vil kun ha betydning på strekninger med hastighet under 65 km/h med overhastighet, som etterfølges av en høyere fast hastighet som er lavere eller lik 65 km/h.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

Samme endring gjennomføres i avsnitt 3.9 krav e).--Jetsaf (diskusjon) 6. jan. 2015 kl. 15:09 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres