550 2014 Endringsartikkel 943

1 Endringsinformasjon

EndringsID 943
Forslagsdato 2014-09-18 12:07:42
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Kravendring
Bok 550
Kapittel ATC
Avsnitt 3.11
Forslagstekst Krav 3.11.1b) og 3.11.2c) bør tas ut. HG fungerer ikke med overhastighet.

Bremsekurver som må påbegynnes inne i et FATC-område skal alltid overvåkes så lenge toget befinner seg i et FATC-område. Dette bør komme med i kravtekst.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Dagens krav:

2.1 3.11 Grensebalisegruppe (GMO, GMD, BU, SU, HG)

a) Grensebalisegrupper skal kodes i henhold til tabell 6 og tabell 8.

2.1.1 3.11.1 Grense mot ikke utrustet område (GMO)

a) GMO skal plasseres mellom ytterste sporveksel og innkjørhovedsignal på stasjonen som har FATC.

b) Ønskes en spesifikk overvåkningshastighet i det ikke utrustede området, skal det plasseres en HG med GMO som målpunkt og den ønskede overvåkningshastigheten som målhastighet.

2.1.2 3.11.2 Grense mot delvis utrustet område (GMD)

a) GMD skal plasseres mellom ytterste sporveksel og innkjørhovedsignal på stasjonen som har DATC.

b) GMD skal kodes 130 km/h.

c) Hvis linjehastigheten i DATC-området er lik eller lavere enn linjehastigheten i det tilgrensende FATC-området, legges det ut en HG med GMD som målpunkt. Målhastigheten kodes lik linjehastigheten i DATC-området.

Nytt forslag:

2.2 3.11 Grensebalisegruppe (GMO, GMD, BU, SU, HG)

a) Grensebalisegrupper skal kodes i henhold til tabell 6 og tabell 8.

2.2.1 3.11.1 Grense mot ikke utrustet område (GMO)

a) GMO skal plasseres mellom ytterste sporveksel og innkjørhovedsignal på stasjonen som har FATC.

b) Ønskes en spesifikk overvåkningshastighet i det ikke utrustede området, kan det plasseres en HG med GMO som målpunkt og den ønskede overvåkningshastigheten som målhastighet.

c) En bremsekurve som må påbegynnes i et område med FATC og avsluttes utenfor skal overvåkes fram til målpunktet. I dette tilfellet legges ikke baliser i målpunktet.

2.2.2 3.11.2 Grense mot delvis utrustet område (GMD)

a) GMD skal plasseres mellom ytterste sporveksel og innkjørhovedsignal på stasjonen som har DATC.

b) GMD skal kodes 130 km/h.

c) En bremsekurve som må påbegynnes i et område med FATC og avsluttes utenfor skal overvåkes fram til målpunktet. I dette tilfellet legges ikke baliser i målpunktet.

Vurdering: Mulighet for HG mot grense tas bort. Overvåkingen skjer i stedet med H-baliser. Dette fjerner problemene med HG og overhastighet, men kan gi en ekstra balisegruppe (H-gruppe) ved grensen. Det presiseres at bremsekurver skal overvåkes i FATC-område selv om målpunktet ligger utenfor grensen.

2.3 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.4 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.5 M - vedlikeholdbarhet

Det kan bli en ekstra balisegruppe ved grensen.

2.6 S - sikkerhet

Mulighet for å benytte HG-grupper for å legge en takhastighet i et ikke utrustet område forsvinner. Dette benyttes uansett ikke i praksis da HG kun går opp til 120 km/h.

2.7 L - levetid

Ingen endring.

2.8 Ø - økonomi

Det kan bli en ekstra balisegruppe (H-gruppe) ved grensen.

2.9 K - kapasitet

Ingen endring.

2.10 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.11 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er tilstrekkelig dokumentert at endringen ikke påvirker funksjonalitet og sikkerhet i uønsket retning.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres