550 2014 Endringsartikkel 944

1 Endringsinformasjon

EndringsID 944
Forslagsdato 2014-09-19 15:39:05
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Nytt krav
Bok 550
Kapittel 10
Avsnitt 6.2.1
Forslagstekst Avstanden bør økes fra 100 til 150 meter mer enn målavstanden. 100 meter har vist seg å være for kort. Dette vil gi bedre sikkerhet, ved at det fjerner ubehag for fører ved at toget går rett i forblinkkurven. Kan gi marginalt redusert kapasitet siden fører ser skiltet tidligere og dermed kan velge å bremse tidligere.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Dette må inn som et nytt krav, da det tidligere kun står i lærebokstekst.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Marginalt bedre da fører får bedre varsling og slipper å komme rett i forblinkkurven. Mer forutsigbarhet for fører gir økt fokus.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Kan gi marginalt redusert kapasitet siden fører ser skiltet tidligere og dermed kan velge å bremse tidligere. Denne effekten anses å være neglisjerbar.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Behovet for økt avstand skyldes funksjonalitet i ombordutrustningen i forbindelse med midlertidige hastighetsnedsettelser. Endringen har ikke konsekvenser av betydning.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK, men artikkelen bør vise både ny og eksisterende kravtekst.

4.2 Utbygging

synes teksten er noe upresis. hvor skal dette inn i 6.2.1 ? OK ved ivaretakelse av øvrige kommentarer fra godkjenningsrådet.

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

Bruk av kursiv i eksisterende kravtekst virker ikke rimelig da dette synes å være et krav. Ellers OK.

Selve kravet ligger i skiltregelverket. Kravet endres derfor der, og det legges inn en henvisning fra læreboksteksten i signalregelverket til kravet. --Jetsaf (diskusjon) 6. jan. 2015 kl. 14:45 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres