550 2015 Endringsartikkel 1058

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1058
Forslagsdato 21.01.2015
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 7 Togdeteksjon
Avsnitt 1.1.1.
Forslagstekst Krav a) endres for å inkludere punktene:

- Ved bygging av ERTMS skal akseltellere benyttes som togdeteksjonssystem. - Ved nybygging eller endring av signalsystemer som nødvendiggjør bygging av nytt togdeteksjonssystem, skal normalt akseltellere benyttes. - Innenfor samme stasjon eller strekning mellom to stasjoner skal samme type togdeteksjonssystem benyttes.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --