550 2015 Endringsartikkel 1059

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1059
Forslagsdato 22.01.2015
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 4 Generelle krav
Avsnitt 3.3
Forslagstekst Forslag til nytt avsnitt 3.3:

Valg av signalsystem

a) ERTMS: Nye signalanlegg skal oppfylle krav i spesifikasjonen for ERTMS, baseline 3.

Unntak 1: Ved større endringer som gjennomføres før strekningen skal integreres i en systematisk ERTMS-implementering kan konvensjonelle signalsystem fra Thales med klasse B togkontrollsystem (Ebicab 700) benyttes.

Unntak 2: Ved mindre utvidelser eller endringer som gjennomføres før strekningen skal integreres i en systematisk ERTMS-implementering kan eksisterende signalsystem benyttes.

Lærebokstekst: Ved endringer velges løsning basert på en vurdering av vedlikehold, levetid, økonomi og kapasitet.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Det finnes ikke eksisterende krav til hvilke signalsystem som skal benyttes.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Samme anlegg på en strekning gir bedre vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Ingen merkbar endring

2.5 L - levetid

Ingen merkbar endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen merkbar endring

2.7 K - kapasitet

ERTMS skal ikke gi redusert kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen kan gjennomføres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

ERTMS etter a) fjernes/erstattes da begrepet ikke synes å være passende.

Teksten "fra Thales" fjernes fra kravet.--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2015 kl. 15:06 (CET)

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

ok

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres