550 2015 Endringsartikkel 1113

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1113
Forslagsdato 06.05.2015
Forslagsstiller Rune Stormyr Bergh
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 9
Avsnitt 2.1.2
Forslagstekst Endre tekst til:

a) Et lydsignal skal plasseres til høyre for veien, normalt på veisignalet. Unntak: 1. Ved stedlige behov kan flere lydsignal settes opp, også på venstre side av veien.

Begrunnelse for endring er at på nye veisikringsanlegg kan klokkene være retningsangivende, og kansellere lyden ut mot sidene. Fotgjengere som normalt går på venstre side av veien, vil i et slikt tilfelle ha vanskelighet for å oppfatte lydsignalet.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Dagens krav tar utgangspunkt i at lydkilder er rundstrålende. Dette bør justeres for å tilpasse nye digitale klokker som kan være fokuserte.

Nye krav b og c:

b) Et lydsignal skal i tillegg plasseres på venstre side av veien når stedlige behov tilsier det.

d) Dersom flere veier grener ut fra planovergangen, kan det settes opp flere lydsignal, slik at alle veiene dekkes.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Kan bli behov for mer enn én klokke.

2.4 S - sikkerhet

Økes

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Kan bli behov for mer enn én klokke.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravendringen gir bedre fleksibilitet for tilpassing til lokale forhold, og anbefales gjennomført.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 21. aug. 2015 kl. 10:26 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres