550 2015 Endringsartikkel 1130

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1130
Forslagsdato 12.06.2015
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel Generelle krav
Avsnitt 4.6. Vedlikeholdbarhet
Forslagstekst Utstyr og kabler som skal isolasjonsmåles skal kunne isoleres eller frakobles i nødvendig omfang (slik at utstyr ikke skades, og vedlikeholdsaktiviteter kan gjennomføres med minimale inngrep).
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Noen løsninger kan introdusere en ekstra komponent som muligens kan påvirke pålitelighet, men komponentene det er snakk om har så høy pålitelighet at påvirkningen er ignorerbar.

2.2 A - tilgjengelighet

Noen løsninger kan introdusere en ekstra komponent som muligens kan påvirke tilgjengelighet, men komponentene det er snakk om har så høy tilgjengelighet at påvirkningen er ignorerbar.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdsoppgaver kan for en stor del gjennomføres til dels mye mer effektivt.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten påvirkes ikke.

2.5 L - levetid

Levetiden påvirkes ikke.

2.6 Ø - økonomi

Marginal påvirkning i begge retninger, resultatet er sannsynligvis uten betydning.

2.7 K - kapasitet

Kapasiteten påvirkes ikke.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet vil gi føringer blant annet for tekniske kravspesifikasjoner, for bygging av nye anlegg og for prosjektering av endringer i eksisterende anlegg.

Teksten justeres til : "Utstyr og kabler som skal isolasjonsmåles eller testes på annen måte skal kunne isoleres eller frakobles i nødvendig omfang ".

Det foreslås at kravet tas inn som nytt punkt d) i Signal/prosjektering/Generelle_krav#Vedlikeholdbarhet (4.6).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres