550 2015 Endringsartikkel 1157

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1157
Forslagsdato 22.06.2015
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10
Avsnitt 2.1 c
Forslagstekst Dagens krav er ikke tilstrekkelig konservativt dersom fallet på siste del av strekningen er betydelig større enn gjennomsnittlig fall over balisegruppens målavstand. Kravet bør justeres slik at det tas høyde for at fallet kan være konsentrert på siste del av strekningen, og at det kan være både stigning og fall på samme strekning.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Forslag til ny tekst:

2.1 Generelt

a) Delvis utrustet område skal ikke benyttes ved linjehastighet >130 km/h.

b) C-balise skal benyttes ved gjennomsnittlig fall ≥ 10 ‰.

c) C-balise skal kodes i henhold til Tabell 9. Gjennomsnittlig fall (‰) over de siste 800 meter av balisegruppens målavstand skal benyttes, forhøyet til nærmeste 10, 15, 20 eller 25 ‰.

c) C-balise skal kodes i henhold til Tabell 9. Gjennomsnittlig fall (‰) over balisegruppens målavstand skal benyttes, forhøyet til nærmeste 10, 15, 20 eller 25 ‰.

Unntak: Dersom gjennomsnittlig fall på de siste 2/3 av balisegruppens målavstand er større enn gjennomsnittlig fall, skal det største fallet på denne strekningen benyttes, forhøyet til nærmeste 10, 15, 20 eller 25 ‰.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Bedre

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen merkbar endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravene er utviklet for å bøte på en svakhet i eksisterende prosjekteringsregler, og vil med denne utformingen dekke opp kjente problemer. Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres