550 2016 Endringsartikkel 1234

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1234
Forslagsdato 21.10.2015
Forslagsstiller Engen Svenn Erik
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel Kap. 4 Generelle krav
Avsnitt 6.3.2/6.3.3
Forslagstekst Kontrollere angivelse av arbeidsområder på skjematisk plan og forriglingstabell.

For øvrig mangler kravene til frigiving av arbeidsområder i avsnitt om forrigling.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Lettere, ved at det sikres at nødvendig informasjon finnes i riktig dokument.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

2.9 Høringskommentarer

Ikke relevant.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er naturlig at arbeidsområder skal angis og kontrolleres på skjematisk plan og forriglingstabell. Dette tas med i lister i de nevnte avsnittene over informasjon som skal finnes på tegningene.

Forslaget om endringer i krav til forrigling av arbeidsområder flyttes til nytt forslag.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Generelt bør forslaget tydeliggjøre forskjell mellom eksisterende og nytt krav. Godkjenningsrådet har forutsatt følgende tolkning av kravendringen:

  • Arbeidsområder skal angis på skjematisk plan og i forriglingstabell
  • Krav til frigiving av arbeidsområder skal angis i avsnitt om forrigling

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --