550 2016 Endringsartikkel 1298

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1298
Forslagsdato 18.12.2015
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 7 Togdeteksjon
Avsnitt Vedlegg a), avsnitt 4.5 - Sporfelt på stasjoner
Forslagstekst Følgeendring etter revisjon av 510/6 - Jording.

Figur 18 og figur 19 er i konflikt med 550/7#4.1 b) (krav til 10^-9 feil per time for sikkerhetskritiske funksjoner). Vedlagt dokument er underlag for utarbeidelse av krav til dette i nye kapittel 510/6. Det er funnet at man må håndtere muligheten for feilfunksjon som følge av to skinnebrudd innenfor ett sporavsnitt for å svare ut sikkerhetskravet. På stasjoner med dobbeltisolerte sporfelt kan sporfeltstrømmen passere to skinnebrudd via returleder eller parallelle spor, og det må derfor gjøres tiltak for å blokkere denne mulige parallelle veien.

Foreslår å justere figur 18 og 19 i tråd med utkast til nytt kapittel 510/6.

Referansedokumenter

Skinnebrudd.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Det antas at dette er en endring som gir en mer robust infrastruktur ved at antallet tilkoblinger i sporfeltene reduseres. Introduksjon av VLD antas å ikke ha konsekvenser for tilgjengelighet.

2.2 A - tilgjengelighet

Det antas at dette er en endring som gir en mer robust infrastruktur ved at antallet tilkoblinger i sporfeltene reduseres. Introduksjon av VLD antas å ikke ha konsekvenser for tilgjengelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Det antas at dette er en endring som gir en mer robust infrastruktur ved at antallet tilkoblinger i sporfeltene reduseres. Introduksjon av VLD kan gi noe økt vedlikeholdsbehov.

2.4 S - sikkerhet

Dette er en endring som gir en lavere risiko ved at sannsynligheten for at tog ikke detekteres som følge av skinnebrudd reduseres.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Reduserte investering- og vedlikeholdskostnader som følge av at det ikke lenger nødvendigvis er behov for langsgående jordleder.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Ikke relevant.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravendringen er knyttet til at bruken av langsgående jordleder skal kunne begrenses. Det innebærer at utførelse av utjevning til returkrets blir endret, og det må tas hensyn til dette ved prosjektering av 95/105 Hz sporfelt. Vedlagt dokumentasjon viser at sikkerhet er ivaretatt. Figur 18 og 19 rettes slik at de er sammenfallende med 510.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --