550 2016 Endringsartikkel 1514

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1514
Forslagsdato 31.08.2016
Forslagsstiller Ståle Solli
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel Forriglingsutrustning
Avsnitt Gjelder flere
Forslagstekst Omstrukturering og endringer i forbindelse med innføring av ERTMS
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

  • Det eksisterende regelverket er tilpasset ETCS L2 mest med tanke på at regelverket skal passe for begge systemene
  • Lagt til et definisjonsavsnitt
  • Definert Delvis fastlagt togvei og Hinderfri del av sikkerhetssone
  • Samlet sikkerhetsavstander i tabell og flyttet disse fra Lyssignal
  • Flyttet signalplassering for samtidige togbevegelser fra Lyssignal
  • Flyttet deler av krav til arbeidsområde fra Togdeteksjon
  • Regelverksendringer (nye krav) er begrenset til funksjonalitet i ETCS L2, og er merket med (L2)
  • Avsnitt om sperring er lagt til
  • Tegninger er i endret filformat
  • Presiseringer

De nye kravene er krav som tilrettelegger for overgang fra NS til L2. Overgang fra NS til L2 vil kunne medføre endringer i RAMSLØK-verdiene, men det er ikke identifisert konsekvenser som følge av kravendringene i denne endringsartikkelen.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Nytt kapittel ligger i sandkassa. https://trv.jbv.no/wiki/Sandkasse/ERTMS/Forriglingsutrustning

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Denne endringsartikkelen omfatter flere endringer som forberedelse for L2-systemer. Det kan ikke utelukkes at NI-prosjektet må foreta noen avstemninger mot kravene, eller at kravene må justeres etter hvert som NI-prosjektet samler erfaring, men det er ikke identifisert slike punkter nå. Nye krav og kravendringer får ikke konsekvenser for NS.

Det er forsvarlig å gjennomføre endringene.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Legges inn fotnote for sikkerhetsavstand med frislippshastighet 20 km/h. Fotnoten må vise kapasitetsmessige konsekvenser ved å benytte denne avstanden.

Legges inn avsporingstunge som alternativ til sporveksel eller sporsperre som dekningsgivende objekt.

NSS erstatter foreslått fokortelse for nasjonalt signalsystem.

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 8. sep. 2016 kl. 13:29 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 13. sep. 2016 kl. 14:40 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:20 (CEST)

4.4 Teknologi

Ok --Christopher Schive (diskusjon) 13. sep. 2016 kl. 15:40 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --