550 2016 Endringsartikkel 1524

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1524
Forslagsdato 05.09.2016
Forslagsstiller Safiye Dursun
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10
Avsnitt 3.7.2
Forslagstekst Fall som benyttes i forbindelse med forkortet P-avstand bør være samme fall som benyttes ellers i regelverket.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen vil gi en enhetlig metode for å beregne fall. Endringen anbefales gjennomført.

Dagens regelverkstekst:

c) Forkortet P-avstand:

Dersom 2. signalstrekning har høyere fall-verdi enn 1. signalstrekning, beregnes P - avstand (P) etter følgende formel

[math]\displaystyle{ P = S_2 * \frac{70-G_2}{70-G_1}[m] }[/math]

hvor:

[math]\displaystyle{ S_2 = }[/math] 2.signalstreknings lengde[m]

[math]\displaystyle{ G_1 = }[/math] Gjennomsnittlig fall[‰] over 1.signalstrekning forhøyet til nærmeste verdi delelig med 5.

[math]\displaystyle{ G_2 = }[/math] Gjennomsnittlig fall[‰] over 2.signalstrekning forhøyet til nærmeste verdi delelig med 5.

Nytt forslag:

c) Forkortet P-avstand:

Dersom 2. signalstrekning har høyere fall-verdi enn 1. signalstrekning, beregnes P - avstand (P) etter følgende formel

[math]\displaystyle{ P = S_2 * \frac{70-G_2}{70-G_1}[m] }[/math]

hvor:

[math]\displaystyle{ S_2 = }[/math] 2.signalstreknings lengde[m]

[math]\displaystyle{ G_1 = }[/math] Fall[‰] over 1.signalstrekning.

[math]\displaystyle{ G_2 = }[/math] Fall[‰] over 2.signalstrekning.

Fall beregnes på samme måte som for C-baliser, forhøyet til nærmeste kodbare verdi.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring. Kravet har ikke tilbakevirkende kraft.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen er en tydeliggjøring av hvordan fall skal legges til grunn ved prosjektering av ATC ved gjennomsignalering, og er en kravendring som ikke får konsekvenser for prosjekter som er i gang.

Det anbefales at endringen gjennomføres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --