550 2017 Endringsartikkel 1592

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1592
Forslagsdato 14.11.2016
Forslagsstiller Solbjørg Engeset
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 11 Betjeningsanlegg
Avsnitt Vedlegg a
Forslagstekst T&M, koordinatorene for Vicos, EBICOS, Rail manager , Geir Hansen og jeg er enige om å ta symbolkatalogen bort fra TRV og henvise til siste godkjente operatørmanual.

Dette fordi:

- Symbolkatalogen er rent T&M (de skal godkjenne funksjonelt) dvs at evt «dispensasjoner» - egentlig endringer godkjennes og håndteres av T&M

- Symbolkatalogen i TRV gjenspeiler kun Vicos (og den er ikke oppdatert ift hvordan symbolene i Vicos er) og ikke EBICOS eller de skjermbaserte stillerapparatene


Vi skal lage noen krav som sier at:

- symbol skal være som definert i godkjent operatørmanual.

- Nye symboler/endringer i symboler må godkjennes funksjonelt.

- Skjermbaserte stillerapparat skal følge symbolkatalog i Vicos.

- LOP skal harmoniseres med symbolkatalog Vicos


Dette innebærer en del arbeid for ressursene hos signal:

- Operatørmanualene må legges inn i ProArc og linkes til fra T&Ms Wiki

- Symbolkatalogen til Vicos må oppdateres til å reflektere dagens situasjon


NB! Ettersom operatørmanualene legges på signalarkivet (er en del av signalsystemet), så gir det begrensninger på adgang. Vi diskuterte i gruppen at dette ikke bør være et stort problem siden leverandørene har kjennskap til godkjente symboler i sitt system, koordinatorene må sikre at symbolkatalog for Vicos legges ved utlysning om ny skjermbaserte stillerapparat og evt LOP. Det kan være at man benytter symbolkatalog ved sluttkontrollopplæring – jeg antar da at man får hente ut vedlegg til operatørmanual for Vicos fra ProArc som del av undervisningsmaterielaet)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Operatørmanualene med oppdatert symbolbibliotek skal godkjennes av TTG, forventet ferdigstilt 10. februar

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Excelark med oversikt over hvor det er gjort endringer/justeringer Møtereferat 11.11.2016 der endring ble diskutert med trafikk og signaltjenester https://trv.banenor.no/PDF/Endringer/Vedlegg/550_17Vedlegg%20endrinsart1592.pdf https://trv.banenor.no/PDF/Endringer/Vedlegg/161111%20mote%20TRV%20kap%2011%20-%20symbolkatalog.pdf

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringer i krav er beskrevet i vedlegg "550_17Vedlegg endrinsart1592.pdf".

Det er beskrevet 4 nye krav og 5 endringer i regelverket hvorav 2 er endringer i krav og 3 er redigering.

Endringene er utarbeidet i samarbeid med interessentene, se vedlagt møtereferat.

Endringene anbefales implementert.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:09 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:05 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:32 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:06 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --